Kruyer

Kruier is een beroep. Iemand die bagage/goederen vervoert op een kruiwagen.