Het Lambertusplein is een plein in Blerick. Het plein ligt iets ten noorden van het centrale winkelcentrum in de Kloosterstraat.

De naam komt van de heilige Lambertus van Maastricht, ook Lambertus van Luik, Lambert, Landebertus of Lambrecht (Maastricht, 638? – Luik, 17 september 705?), was bisschop van Maastricht tussen ca. 670 en het jaar van zijn dood. Hij is een rooms-katholiek heilige en de patroonheilige van de textielarbeiders. Zijn naamdag is 17 september en zijn attribuut is een lans.

Geschiedenis

Op het veld, dat hier voor de aanleg van het plein lag, werden in de jaren twintig van de twintigste eeuw de eerste officiële voetbalwedstrijden gespeeld door de plaatselijke vereniging Quick. Vanaf 1920 werden er de eerste woningen gebouwd. Dat waren vooral huizen van notabelen die in een groene omgeving wilden wonen. Ook na de Tweede Wereldoorlog werden nog woningen rond het plein gebouwd. Eén daarvan was de honderdduizendste nieuwbouwwoning die na de oorlog in Nederland tot stand kwam. Koningin Juliana was in 1949 bij de officiële overdracht aan de bewoners. Vanaf de jaren dertig tot 1974 fungeerde het terrein tevens als kermisterrein. Het pas aangelegde Schepenenplein nam toen die functie over.

Vanaf 1974 is er veel veranderd aan het plein. Zo werd het binnenterrein verhard en werden er speeltoestellen geplaatst. De rand van het plein bleef groen. Op het plein zelf verrees een kiosk, maar deze is intussen weer verdwenen. De officiële ingebruikname van het gereconstrueerde plein vond plaats op 17 juli 1992.

Evenementen

Een van de eerste grote evenementen die er werden gehouden was in 1993 een taptoe ter gelegenheid van de viering dat Venlo 650 jaar stadsrechten had. Ook wordt op dit plein jaarlijks het ZOKS-festival gehouden. Verder is sinds de jaren 90 een gedeelte van de pinksterkermis hier teruggekomen.

Geef een reactie