Nu aan het laden
×

Landweer

Landweer

In de gemeente Venlo hebben verscheidene landweren gelegen. Deze bevonden zich op de Groote Heide, de Jammerdaalse Heide en bij Blerick. Aan het einde van de veertiende eeuw wordt er melding gemaakt van een landweer die de stad Venlo zou omringen.

Groote Heide en Venloër Heide

Op de Groote Heide en Venloër Heide heeft er een dubbele landweer gelegen die dateert van rond 1450. In 1444 zou men begonnen zijn met de aanleg van de werken. Deze landweer vormde oorspronkelijk een verdedigingslinie vanaf de kruising StalbergwegWaterleidingsingel langs de oude weg in oostelijke richting naar Kasteel Krieckenbeck. Het voor de wallen liggende gebied was het heideterrein dat gemeenschappelijk beheerd werd. Hier stak men plaggen en liet men het vee onbeheerd weiden. De wallen gaven bescherming tegen plundering door soldaten en andere bewoners van het gebied en tevens hebben ze wellicht ook bescherming gegeven aan het handelsverkeer tussen Venlo en Krieckenbeck. De “dobbelde landweer” van Venlo naar Krieckenbeck is op een zeventiende eeuwse grenskaart duidelijk aangegeven.

De restanten die nu nog op de Groote Heide te vinden zijn stammen uit de 15e eeuw. Delen die thans nog bestaan betreft stukken van de noordwal met een lengte van 500 meter en stukken van de zuidwal met een lengte van ongeveer 200 meter. Tussen de twee wallen zit ongeveer 40 meter afstand.[2] Langs de Hinsbeckerweg zijn resten van deze wallen nog zichtbaar.[3]

De restanten van de landweren op de Groote Heide en Venloër Heide zijn rijksmonument.

Jammerdaalse Heide

Op de Jammerdaalse Heide ligt er een Romeinse weg weg waarlangs een middeleeuwse landweer gelegen is. Op enkele plaatsen zijn daarvan nog restanten zichtbaar. Het restant van de landweer op de Jammerdaalse Heide is rijksmonument.

Blerick

In de tweede helft van de 19e eeuw werden in Blerick twee landweren aangetroffen, waarvan tegenwoordig vrijwel niets meer rest. De ene landweer was aan de noordzijde van de spoorlijn Venlo – Eindhoven gesitueerd, ter hoogte van Knooppunt Zaarderheiken. De andere landweer liep van de Blerickse Bergen in een halve cirkel achter Kockersen en ten noorden van het Koelbroek naar de natuurlijke heuvels van het oostelijk deel van de Blerickse Heide.

(Bron: Wikipedia)

You cannot copy content of this page