Het Laurentiusplein is een plein in Blerick. Deze is vernoemd naar de heilige Laurentius. De heilige martelaar Laurentius van Rome of Sint-Laurens leefde in de derde eeuw in Rome tijdens de christenvervolgingen. Over zijn leven is nauwelijks iets bekend. Hij is ongeveer in het jaar 225 geboren in Huesca (Spanje) en oefende in Rome het ambt van diaken uit tot 10 augustus 258.

Tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw lag op deze locatie het pand Tivoli. Het in 1911 door architect Andreas Holten ontworpen gebouwd deed dienst als volkshuis, waar Katholieke vergaderingen werden gehouden, maar ook (toneel-)uitvoeringen plaatsvonden. Na de Tweede Wereldoorlog deed het pand enige tijd dienst als noodkerk. In 1949 werd het pand grondig verbouwd, de zaal van het café gescheiden, en de ramen van de zaal dichtgemetseld. In 1994 werd de zaal afgebroken, waardoor het café solitair kwam te staan. In die tijd is ook het Lambertusplein aangelegd.

Het plein dient tegenwoordig vooral als parkeerterrein voor de winkels aan de oostzijde van het plein. Aan de zuidzijde staat nog steeds een uit baksteen opgetrokken muur. De noordzijde biedt toegang tot de Carleypassage en de Kloosterstraat, het centrale winkelgebied van Blerick. In de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw werd ook het café afgebroken, waarbij de klok, die in een torentje bovenop de nok hing, compleet met torentje op de nok van het raadhuis van Blerick werd geplaatst.

In 2011/2012 werd door de gemeente een plan gelanceerd om op het plein een parkeergarage te bouwen, samen met de ondernemer Berden. Deze trok zich echter terug nadat hij de vergunning rondkreeg voor een nieuwbouwwoning in Hout-Blerick, die hij als reden aanvoerde om niet in de bekostiging van de parkeergarage te kunnen delen. Voorlopig wordt de parkeergarage niet gebouwd.

Geef een reactie