Leopold Wiener, (Venlo, 2 juli 1823 – Brussel, 11 februari 1891) was een Nederlands/Belgisch beeldhouwer, muntmeester en medailleur. Zijn opleiding genoot hij aan de Académie des Beaux-Arts te Parijs en aan de École des Beaux-Arts te Brussel. Zijn broers Jacques en Charles Wiener waren ook succesvolle kunstenaars.

In 1847 was de beeldenaar van Leopold I die gebruikt werd op het zilvergeld aan vervanging toe. Om deze reden werd in dat jaar voor de eerste en tot nu toe enige keer in de Belgische geschiedenis een openbare wedstrijd uitgeschreven voor ontwerpen voor een nieuwe beeldenaar. De wedstrijd stond open voor alle Belgische graveurs. Wiener werd als winnaar gekozen. Hierna kreeg hij de functie van hoofdgraveur aan de Koninklijke Munt van België te Brussel. In deze functie zou hij nog vele andere munten ontwerpen . Leopold Wiener werd hiermee misschien wel de belangrijkste Belgische muntgraveur van de tweede helft van de 19de eeuw . Na zijn dood werd de functie van hoofdgraveur opgeheven en vervangen door de functie van Chef van de fabricage van muntstempels.

Geef een reactie