Nu aan het laden
×

Leymskamp

Leymskamp

De Leymskamp, of Leemkamp, is een verdwenen kasteelboerderij in Belfeld.

De naam van het goed kan verklaard worden door de beide deelwoorden te splitsen: Leym kan worden vertaald tot leem, en een kamp was een open veld in het landschap, vaak wilde gronden. Gezien de betekenis van Belfeld volgens de toponymie is dan ook niet verwonderlijk, dat het hier gaat om een open wit veld in het leem.

Het goed lag ten noordoosten van de huidige wijk Bolenberg. De Tranchotkaart van 1813 laat dit duidelijk zien. Het goed bevond zich op een kamp in driehoekige vorm en heeft vermoedelijk ook enkele bijgebouwen gekend. In 1651 trouwde Jan in de Pas met Meicken in den Leijmkamp. Dertien jaar later wordt wederom melding gemaakt van een huwelijk op het goed, tussen Henricus Peters en Leonarda op den Leimkamp. Verder vermelden de kerkregisters het overlijden van Ruth im Leimkampff. In die tijd was het tamelijk gebruikelijk dat de man de achternaam van de vrouw aannam, zeker als deze een vooraanstaande positie bekleedde.

Wanneer de kasteelboerderij is verdwenen, is vooralsnog niet duidelijk.

Status: verdwenen

You cannot copy content of this page