Een lijnpont is een pont of veer waar de lijndrijvers met hun paard naar de overkant van de Maas konden varen om daar hun werk te vervolgen.

In Hout-Blerick ter hoogte van de watermolen lag in de 17e en 18e eeuw zo’n lijnpont.