Nu aan het laden
×

Loek Geeraedts

Loek Geeraedts

Louis Agnesius Johannes Maria (Loek) Geeraedts (Venlo, 21 februari 1951) is een Nederlands filoloog en directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien aan de Westfaalse Wilhelms-Universiteit in Münster. Hij werd als vierde kind en derde zoon van Jan Geeraedts (1913–1989) en Do Geeraedts-Peters (1915-1999) geboren in Venlo.

Opleiding

Geeraedts begon zijn opleiding tussen 1958 en 1964 aan het Sint-Thomascollege. Van 1964 tot 1970 zat hij op het Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck und sloot zijn opleiding op het Gymnasium aldaar af op 2 Juni 1970.

Vanaf het wintersemester 1970/1971 schreef hij zijn in bij de Wilhelms-Universiteitvoor de vakken Germanistiek, geschiedenis en politieke wetenschappen; later ook voor Neerlandistiek en algemene taalkunde. Daarnaast bezocht hij tevens lezingen en seminars in kunstgeschiedenis, musicologie en culturele antropologie.

In 1971 moest hij zijn studie onderbreken vanwege de dienstplicht. Vanaf 1976 was hij aan de Rijksuniversiteit Groningen ingeschreven voor Germanistiek en Neerlandistiek. Daar behaalde hij in 1978 zijn doctoraalexamen. Enkele maanden later kreeg hij aan de Wilhelms-Universiteit de academische graad van Master of Arts.

Academische loopbaan

Op 1 augustus 1978 werd Geeraedts wetenschappelijk assistent aan het Nederlandse seminarium (later het Institut für Niederländische Philologie) aan de Wilhelms-Universiteit, belast met de oudere Nederlandse literatuur tot en met de 18e eeuw. In zijn eerste jaren daar publiceerde hij een aantal boeken, onder andere over Nederlandse tradities en over Sebastian Brant’s Das Narrenschiff, het middeleeuwse Van den vos Reynaerde en over Tijl Uilenspiegel. In 1984 promoveerde hij tot doctor in de Filologie.

In de zomer van 1988 kreeg Geeraedts van het universiteitsrectoraat de opdracht om een instituut voor Neerlandistiek op te zetten. Op 20 februari 1989 werd het centrum vervolgens officieel in gebruik genomen en Geeraedts werd benoemd tot rector. Professor Horst Lademacher werd in 1990 benoemd tot eerste direkteur van het centrums. In 1999 werd Professor Friso Wielenga zijn opvolger.

Lidmaatschappen

Geeraedts is lid van:

 • Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Westfaalse Commissie voor dialectologie
 • Culturele commissie van de gemeenteraad van Münster
 • Duitse Senaatscommissie voor kunst en cultuur voor de universiteit in Münster.

Publicaties

Boeken (als auteur of (mede-)uitgever)

 • Sebastian Brant, Das neue Narrenschiff, Dortmund 1981, ISBN 3-8216-1110-3
 • Sebastian Brant, Der sotten schip, Antwerpen 1548, verzorgd en van een nawoord voorzien, Middelburg 1981
 • Die Stockholmer Handschrift Cod. Holm. Vu 73
 • Het Volksboek van Ulenspieghel. Naar de oudste, bewaard gebleven druk van Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen uit de eerste helft van de 16de eeuw, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien, Kapellen/Amsterdam 1986, ISBN 90-289-1155-3
 • Franco-Saxonica. Münsterse Studies naar Nederlandse en Nederduitse Filologie, ISBN 3-529-04517-9
 • Renke de Vos – Lübeck 1498. Zur Geschichte und Rezeption eines deutsch-niederländischen Bestsellers, Münster 1998
 • Die Nachbarn im Visier. 10 Jahre Ausstellungen und Veranstaltungen im Haus der Niederlande in Münster 1995–2005, Münster 2005.

Mede-uitgever

 • Jaarboek van het Centrum voor Neeerlandistiek
 • Serie Niederlande-Studien

Bijdragen

 • Der zotten ende der narrenschip. Zur niederländischen Tradition des Narrenschiffs von Sebastian Brant, in: Niederdeutsches Wort 19 (1979), S. 29–66.
 • Zu den Illustrationen in den niederländischen Ausgaben von Sebastian Brants Narrenschiff, in: Niederdeutsches Wort 20 (1980), S. 56-72.
 • Van den Vos Reynaerde. Eine beschreibende Bibliographie der Sekundärliteratur zwischen 1944 und 1976, in: Reynaert, Reynard, Reynke. Studien zu einem mittelalterlichen Tierepos, herausgegeben von Jan Goossens und Timothy Sodmann, Köln/Wien 1980, S. 282-323.
 • Die Straßburger Narrenschiff-Ausgaben und ihre Holzschnitte, in: Philobiblon XXIV (1980), S. 299-327.
 • Zu der sog. ‚Antwerpener’ Holzschnittserie in der niederländischen Tradition von Sebastian Brants Narrenschiff, in: Quaerendo XI (1981), S. 24-33.
 • Ulenspiegel in den Niederlanden. Bestandsaufnahme und Desiderata, in: Hermen Bote. Bilanz und Perspektiven der Forschung. Beiträge zum Hermen-Bote-Kolloquium vom 3. Oktober 1981 in Braunschweig, herausgegeben von Herbert Blume und Werner Wunderlich, Göppingen 1982, S. 93-108.
 • Eulenspiegel in den Niederlanden vor Charles de Coster, in: Eulenspiegel-Jahrbuch 25 (1985), S. 11-29.
 • Literarische Beziehungen zur Zeit der Hanse. Zur Entmythologisierung einer Stammlerschen These, in: Sprachkontakt in der Hanse. Aspekte des Sprachausgleichs im Ostsee- und Nord-seeraum. Akten des 7. Internationalen Symposions über Sprachkontakt in Europa, Lübeck 1986, herausgegeben von P. Sture Ureland, Tübingen 1987, S. 107-121.
 • Von Jostes zu Goossens. Zur Geschichte der Niederlandistik in Münster 1920-1990, in: Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie. Jan Goossens zum 60. Geburtstag, herausgegeben von Robert Damme, Loek Geeraedts, Gunter Müller und Robert Peters, Neumünster 1990, S. 569-585.
 • sowie zahlreiche Beiträge im Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien.

You cannot copy content of this page