De Lohofsmolen is een verdwenen watermolen in de binnenstad van Venlo.

De molen bevond zich in de tegenwoordige Rosariumbuurt. Volgens Henri Uyttenbroeck lag de molen aan de noordzijde van de Prinsenhof. Het was een verkorte toren van de oude stadsmuur werd gebruikt als korenmolen en eekmolen. Daaruit valt op te maken, dat de basis van de molen al in de 14e eeuw bestond, zijnde als toren in de Vestingwerken van Venlo.

Volgens de molendatabase is de molen in 1909 gesloopt.

Status: verdwenen

Geef een reactie