Een loopgraaf is een doorgaande uitgraving als gevechtsopstelling of verbindingsgang voor troepen, of ten behoeve van het vervoeren of opslaan van voorraden munitie enz.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie