De Luuschhof is een boerderij in Hout-Blerick.

De oudst bekende vermelding van de boerderij dateert van 1565. Waarschijnlijk is de naam van de hoeve afgeleid van de mannelijke voornaam Loef. Via Luyf, Luyfshof en Luëshof is de huidige naam ontstaan. Deze laatste naamsverandering kwam tot stand toen duidelijk werd dat luës de Latijnse benaming is voor een vorm van de geslachtsziekte syfilis. In het Venloos is luus (destijds geschreven als luës) bovendien de benaming van hoofdluis.

In het midden van de 19e eeuw werd de boerderij vernieuwd, in opdracht van ene J. Grubben. Hiermee kan echter de architect Jacq Grubben niet zijn bedoeld, aangezien deze pas in 1884 werd geboren. Waarschijnlijk gaat het hier om de vader of grootvader van de architect.

In 1971 werd in deze regio de N273 aangelegd, waardoor de boerderij afgezonderd kwam te liggen van de dorpskern van Hout-Blerick. Hoewel de ouderdom van de boerderij inmiddels duidelijk is vastgesteld, betreft het geen monument.

 

Status: in gebruik

Geef een reactie