Een magistraal is een denkbeeldige omtrekslijn van een vesting, die wordt aangehouden als hoofdlijn van het tracé.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie