Mechtildis van Lom (Venlo, 1600 – aldaar, 1653) was kloosterlinge en schrijfster van een cyclus van liederen.

Ze was Annunciate en woonde in het klooster Transcedron te Venlo. Dat was aan het eind van de zestiende eeuw toegewezen aan de Tertiarissen van de Orde van Sint Franciscus. Zij hadden voordien in het klooster Ingenoy (even buiten Venlo) gewoond, maar waren daaruit tijdens de woelige reformatiejaren verdreven. De eerste helft van de zeventiende eeuw bleef op godsdienstgebied roerig voor Venlo en de zusters. Regelmatig kreeg de stad een nieuwe heer die een andere godsdienst was toegedaan dan zijn voorganger. Dat leidde ook bij de zusters tot een herbezinning op het katholieke geloof en in 1614 tot de overstap naar de Annunciaten, die een leven als dat van Maria nastreefden en zich vooral bezighielden met ascese en gebed.

De liederen van Mechteldis van Lom, die in 1619 tot de orde toetrad, werden door de kloostergemeenschap van Transcedron gebruikt. Ze handelen over het leven van de zusters, getuigen van de toewijding van de Annunciaten aan God of behandelen geestelijke problemen.

Bron: Venloclopedie

Geef een reactie