Metropole is een monumentaal Art Nouveau-complex op een straathoek aan de noordzijde van de Venlose binnenstad, daterend van 1901, getuige een jaartal-sculptuur bovenin een van de panden. Het complex dankt zijn naam aan café Metropole, dat hier vanaf 1912 werd geëxploiteerd.

De panden werden ontworpen door architect Pierre Rassaerts en gebouwd tussen 1901 en 1903. De panden werden na leegstand ingrijpend gerestaureerd in 1994 naar een ontwerp van architect H. Tilmans. De interieurwaarden zijn bescheiden. De achtergevels werden in 1994 geheel vernieuwd.

Het complex bestaat uit een zestal panden:

Noord-Binnensingel 25

Smal tussenpand in drie bouwlagen en afgedekt met een zadeldak. In de eerste bouwlaag een in 1994 vernieuwde winkelpui. Het toegepaste bouwmateriaal is rode en gele baksteen. In de tweede bouwlaag twee vernieuwde T-vensters met aan de benedenzijde een balustrade. Vensters met latei in gele baksteen met hierin een sluitsteen. In de derde bouwlaag een rechthoekig venster met segmentboogvormig bovenlicht. Dit venster heeft een brede dorpel deels in natuursteen. De topgevel is asymmetrisch. Op het hogere linker schouderstuk een stenen uil. In de topgevel vleilagen en decoratief metselwerk. Het interieur is vernieuwd.

Straelseweg 1

Dit pand telt drie venstertraveeën aan de Noord-Binnensingel; in de afgeschuinde hoek de ingangspartij en aan de Straelseweg nog twee venstertraveeën. Het toegepaste bouwmateriaal is rode en gele baksteen. Het pand telt drie bouwlagen. In de eerste bouwlaag rondboogvormige vensters. In de tweede en derde bouwlaag rechthoekige vensters. Vensters en deur zijn in 1994 vernieuwd. Decoratieve muurankers. Natuurstenen deur- en vensterdorpels.

Gevel Noord-Binnensingel: in de eerste bouwlaag drie rondboogvormige vensters met bovenlicht met roedeverdeling. De vensters hebben een natuurstenen dorpel. Het rondboogvormig bovenlicht heeft een natuurstenen aanzet- en sluitsteen. In de sluitstenen zijn vleermuizen afgebeeld. Tussen de eerste en tweede bouwlaag in elke travee een brede band natuursteen met daarin afbeeldingen van dieren. In de tweede en derde bouwlaag drie rechthoekige vensters met boven- en zijlichten. De vensters in de derde bouwlaag hebben aan de bovenzijde decoratief boogvormig metselwerk. Elke travee heeft een boogvormige afsluiting. In de afgeschuinde hoek in de eerste bouwlaag een rechthoekige deur met rondboogvormig bovenlicht. Het bovenlicht heeft natuurstenen aanzet- en sluitsteen. Boven de deur in de tweede en derde bouwlaag een uitgebouwd halfrond erkertje bekroond met een koperen koepel. In het basement van de erker boven de voordeur afbeeldingen van dierenfiguren.

Gevel Straelseweg: de eerste travee is vrijwel identiek aan de drie traveeën aan de Noord-Binnensingel. De tweede travee is smaller en heeft in de eerste bouwlaag een vernieuwde deur met rondboogvormig bovenlicht. Bovenlicht met natuurstenen aanzetstenen en sluitsteen. Ook in deze gevel tussen de eerste en tweede bouwlaag een brede band natuursteen met hierin afbeeldingen van dieren.

Straelseweg 3 en 3a

Het pand telt drie bouwlagen plus dakverdieping. Het toegepaste bouwmateriaal is overwegend rode baksteen. In de eerste bouwlaag een winkelpui. In de tweede en derde bouwlaag rechthoekige vensters met rondboogvormige bovenlichten. Deur en vensterdorpels in natuursteen. De winkelpui is voorzien van een authentiek natuurstenen basement: de vensters zijn vernieuwd. In de tweede bouwlaag twee rechthoekige vensters met rondboogvormig bovenlicht. De beide vensters hebben aan de benedenzijde een balustrade en zijn gevat in een decoratieve omlijsting van gele en rode baksteen. De voorgevel loopt uit in een klokgevel met hierin een rechthoekig venster met bovenlicht. In het dakvlak aan weerszijden van de klokgevel een klein venster. Van het interieur zijn de authentieke trap met hoofdbaluster en een schoorsteenmantel voorzien van een rijke stucwerk ornamentering van belang.

Straelseweg 5

Het pand telt drie bouwlagen plus dakverdieping. Het toegepaste bouwmateriaal is overwegend gele baksteen. In de eerste bouwlaag een deels vernieuwde winkelpui. Rechthoekige deur met natuurstenen dorpel. Twee keldervensters met deels natuurstenen omlijsting. Deur en vensters met segmentboogvormige latei. In de tweede bouwlaag aan de rechterzijde een groot rondboogvormig venster met aan de bovenzijde een omlijsting in rode baksteen. Boven dit venster in de derde bouwlaag een hoefijzervormig venster, aan de benedenzijde voorzien van een metalen hekje. Tenslotte een segmentboogvormig venster voorzien van een klein metalen hekje. Onder dakrand aan de rechterzijde zes boogfriezen met hierin een bloemornament. De kleine dakkapel wordt geflankeerd door vier baksteen kolommetjes met daartussen decoratief metselwerk. Decoratieve muurankers. Van het interieur is de authentieke trap met hoofdbaluster van belang.

Straelseweg 7-9

Dit dubbele pand beëindigt de wand van het Metropole-complex aan de Straelseweg. Het pand dateert uit 1901, werd ontworpen door de Belgische architect Pierre Rassaerts en kenmerkt zich door een eclectische bouwstijl met elementen van de Art Nouveau. Het pand beschikt over een flamboyante ornamentiek. Het pand werd in 1994 gerenoveerd door de Venlose architect H. Tilmans in opdracht van de Woningbouwvereniging Venlo-Blerick. Daarbij werd achter de oorspronkelijke voorgevel een volledig nieuw bouwvolume gerealiseerd. De monumentale waarden van het pand Straelseweg 7-9 worden daarom geheel bepaald door de (zeer) aanzienlijke architectuurhistorische waarden van de voorgevel.

De voorgevel is opgetrokken in roodbruine baksteen, gemetseld in kruisverband en voorzien van gesneden voegen. Lijsten en overige ornamenten in rood en groen geglazuurde baksteen. Gestucte speklagen. Vernieuwde houten venster- en deurkozijnen, met een niet-oorspronkelijke kleurstelling. Hardsteen. Decoratief stucwerk. De voorgevel is geheel symmetrisch ingedeeld en telt drie venster-assen. In de eerste bouwlaag zijn aan weerszijden van het centrale, verticaal ingedeelde rechthoekige houten vensterkozijn met verspringende bovenlichten, rechthoekige houten deuren met bovenlicht geplaatst. Deze voordeuren zijn verdiept in een portiek. Beide voordeurportieken hebben een profiellijst van afwisselend rood en groen geglazuurde baksteen, uitlopend in een rondboog met gestucte diamantkopornamenten. In het vulstuk, boven een architraaflijst op consoles, rijk stucwerk met florale motieven en een centraal geplaatst kopje. Boven het middenvenster is eveneens een rondboog en een vulstuk geplaatst. In het vulstuk, boven de architraaf opnieuw florale motieven en kinderfiguren in stuc. Het aanzien van de tweede bouwlaag wordt gedomineerd door de een grote houten erker met Frans balkon. De erkerstijlen zijn voorzien van karakteristieke ornamenten. De erker heeft een relatief sobere smeedijzeren balustrade.

De middenas van het pand Straelseweg 7-9 loopt uit in een tuitgevel, voorzien van een bovenafdekking met schouderstukken en vazen. Het geheel wordt bekroond door een rondboogfronton met schelpmotief en vaasbekroning, waaronder de bouwjaaraanduiding 1901. In de tuitgevel, onder een halfrond rood-groen geglazuurd bakstenen fries, een verticaal ingedeeld en licht getoogd houten topgevelvenster. Voor dit venster is een smeedijzeren balustrade in Art Nouveau-stijl geplaatst. Beide zij-assen worden bekroond door een op het dakschild ingestoken kapel met spits en pion. Het dubbele pand Straelseweg 7-9 wordt gedekt door een gebroken kap met rode rechtsdekkende Hollandse pannen.

Monumentale waarde

  • Cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling, namelijk de stichting van woningen en winkels in het bestaande stedelijke weefsel, in het bijzonder langs uitvalswegen en langs singels.
  • Belang van typologische ontwikkeling van het woonhuis.
  • Architectuurhistorisch belang omdat het een voorbeeld van de Art Nouveau betreft, vanwege de esthetische kwaliteiten van het architectonisch ontwerp in combinatie met enkele bestaande interieurelementen en als voorbeeld van het oeuvre van architect Pierre Rassaerts.
  • Daarnaast is het van belang vanwege de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur.
  • Architectuurhistorische en historisch stedenbouwkundige zeldzaamheid.

Status: Rijksmonument

Zie ook: Metropole complex

Geef een reactie