Het Missiehuis St. Michaël in Steyl werd in 1875 gesticht door de uit het Duitse Goch afkomstige (sinds 2003 heilige) Arnold Janssen.

Missiehuis

Arnold Janssen wilde in eerste instantie een missiehuis in eigen land stichten, maar omdat de katholieke kerk daar destijds door de regering van Otto von Bismarck werd vervolgd (de zogenaamde Kulturkampf) week hij uit naar het naburige Nederlands Limburg. Janssen kocht in Steyl de herberg/uitspanning van Nicolaas Ronck en richtte de congregatie Gemeenschap van het Goddelijk Woord (Societas Verbi Divini of SVD) op. In 1876 werd de eerste drukkerij in gebruik genomen en een jaar later werd de eerste nieuwbouw van het missiehuis opgeleverd door aannemer Frans Peeters uit Baarlo. Tussen het missiehuis en de Maas werd in 1881 tot 1884 de kerk met de twee torens gebouwd. De kloostertuinen met beelden en grotten, gelegen tegenover het missiehuis, werden tussen 1890 en 1900 aangelegd. In deze tuinen ligt ook het ketelhuis als onderdeel van de kloosterdrukkerij en is gebouwd in 1909. In de machinehal staat, naast een stoomturbine uit 1956, een stoommachine uit 1909, die in 1976 voor het laatst heeft gewerkt. Van hieruit werden begin vorige eeuw de drukkerij en naderhand alle kloosterordes in Steyl voorzien van stroom. In 2008 zijn deze rijksmonumenten geadopteerd door de Stichting Behoud Monumenten Steyl.

In 1889 stichtte Arnold Janssen de orde van de missiezusters; de Dienaressen van de Heilige Geest ofwel de blauwe zusters, waarvoor in 1904 het Klooster van het Heilig Hart werd gebouwd en in 1896 stichtte hij de orde van de slotzusters; de Dienaressen van de Heilige Geest van de altijddurende aanbidding ofwel de roze zusters, waarvoor tussen 1912 en 1914 het Klooster van de Heilige Geest werd gebouwd. In 1892 werd het later als gezellenhuis bekendstaande gebouw aangekocht. In dit gebouw was van 1910 tot 1928 het generaal bestuur van de congregatie gevestigd. Tot 1912 werden er delen van het missiehuis bijgebouwd en uitgebreid.

Op 15 januari 1909 overleed Arnold Janssen. Zijn Gemeenschap van het Goddelijk Woord was inmiddels uitgegroeid tot een erkende congregatie, die in 1901 was goedgekeurd door de Heilige Stoel. De sarcofaag van Arnold Janssen bevindt zich sinds 1975 in de kapel van het missiehuis. De Congregatie van het Goddelijk Woord telt vandaag over de hele wereld meer dan 6000 paters en broeders en is een van de grootste congregaties in de katholieke kerk.

Missiemuseum

De missionarissen overzee stuurden allerlei dieren, kunst- en gebruiksvoorwerpen op. Deze werden in 1931 bij elkaar gebracht in een museumgebouw, dat door broeder Berchmans werd ingericht. Heden is dit Missiemuseum Steyl nog altijd in het bezit van een unieke volkenkundige en natuurhistorische collectie uit de hele wereld. De stijl en indeling van het museum zijn sinds 1931 nauwelijks veranderd.

 

Kerk van het missiehuis
Status: Rijksmomument

Geef een reactie