De Munnikemolen was een watermolen  aan de buitengracht van de vestingwerken, tussen de Helpoort en de Martinuskerk.

De molen diende om het water uit de Helbeek aan de noordzijde van de Vestingwerken naar de Maas te pompen.  Ook werd de molen bij dreiging gebruikt om het waterpeil in de buitengracht te verhogen. De molen werd ook Monyckemolen (van monnik) of Broermolen genoemd.

Status: verdwenen

Geef een reactie