Een musculus is een klein soort stormram, voor het maken van een gat in een vestingmuur of -poort. Soms werd de musculus voorzien van een soort afdak ter bescherming van de bediening.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie