Mutsaersoord is een herstellingsoord voor volwassenen met een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek en een medisch kinderhuis op de steilrand in Venlo.

Het Mutsaersoord was oorspronkelijk een herstellingsoord van de Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel, Sint Raphaël. Het herstellingsoord werd gebouwd tussen 1928-1930 naar een ontwerp van architect Jules Kayser. Het hoofdgebouw van de R.K. Herstellingsoordvereniging Mgr. Mutsaers (genoemd naar Mgr. A.P.M. Mutsaers, bisschop van Bisdom ‘s-Hertogenbosch en geestelijk adviseur van Sint Raphaël) bood voor de oorlog plaats aan 45 volwassen patiënten.

Op het riante bosrijke terrein lag ook een kindertehuis: vanaf 1938 Agnespaviljoen genoemd, dat 60 à 70 kinderen kon herbergen. De verzorging van de patiënten was vanaf 1930 tot 1982 in handen van de Zusters van de Heilige Vincentius. Na de oorlog werd er een nieuw Agnespaviljoen gebouwd (ook nu weer naar een ontwerp van Jules Kayser), dat in 1958 officieel werd geopend. Toen in de jaren zestig het soort patiënten geleidelijk veranderde en de hulpverlening professioneler werd, veranderde de naam in 1971 in de Stichting Mutsaersoord-Agnespaviljoen. In 1973 kwam er een medisch kleuterdagverblijf, dat in 1977 een aantal nieuwe paviljoens betrok. Inmiddels had de stichting in 1975 ook een eigen school geopend voor langdurig zieke kinderen: de Wijnbergschool.

Het paviljoen is in 1929 gebouwd, bovenop de steilrand van het Venlose Maasterras. Van het oorspronkelijke complex is, na bombardementen het door de Duitsers bezette complex en op de nabijgelegen Fliegerhorst in de Tweede Wereldoorlog, alleen het hoofdgebouw overgebleven. Dit gebouw staat sinds 1988 op de Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente). De monumentale bescherming geldt alleen voor het hoofdgebouw, de voortuin aan de westzijde met een gedeelte van de aangrenzende steilrand tot aan de westelijke erfscheiding, het parkgedeelte aan de oostzijde (achtertuin), het Mausoleum en de bomenpartij aan weerszijden van de paden die bij dit park-/tuingedeelte horen. De nieuwbouw door Jules Kayser is uitgesloten van bescherming.

Status: gemeentelijk monument

Geef een reactie