Nic Douben (Belfeld, 2 juni 1939) is een Nederlands econoom.

Na de lagere school bezocht hij het Sint-Thomascollege (tegenwoordig bekend als het Valuascollege) in Venlo. Hij studeerde van 1958 tot 1963 economie aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg en werkte vervolgens een jaar bij het Centraal Planbureau.

In 1965 ging hij aan de slag als wetenschappelijk hoofdmedewerker in het vak openbare financiën  aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg, waar hij in 1967 promoveerde op het proefschrift Afwenteling van de vennootschapsbelasting. In 1971 volgde een benoeming tot hoogleraar staatshuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Economische Hogeschool in Rotterdam. Daarna was Douben tussen 1975 tot 1984 als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen om vervolgens tot 2005 hoogleraar te worden  aan de Technische Universiteit Eindhoven. Tussen 1994 en 1998 werkte hij tevens aan de Universiteit Tilburg als deeltijdhoogleraar economie van de sociale zekerheid.

Douben was plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal Economische Raad, bestuurslid van de Vereniging voor de Staatshuishoudkunde en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid tussen 1980 en 1988. Daarnaast bekleedde hij verscheidene commissariaten en was hij voorzitter van het European Logistic Center Limburg. Eind 2002 ging Douben met emeritaat. In april 2004 werd hij benoemd tot lector Keten- en Netwerkkunde aan de Hogere Agrarische School Den Bosch.

Douben bleef zich evenwel met Belfeld verbonden voelen. Dat bleek uit de publicatie van een serie verhalen halverwege de jaren 60 over de Belfeldse historie in de Tegelse Courant en publicaties in het jaarboek van de heemkundevereniging Maas- en Swalmdal.

Bron: Belfeldclopedie

Geef een reactie