Het Nieuw Bastion was onderdeel van de vestingwerken van Venlo en lag buiten de Roermondsepoort aan de zuidzijde van de stadsmuur. Net als Bastion Roermond maakt dit bastion deel uit van de verzameling verdedigingswerken in de Enveloppe Reede.

Aanvankelijk waren de originele vestingwerken nauwelijks meer dan een versterkte stadswal. Aangezien de stad veelvuldig belegerd werd door onder andere Maurits van Oranje, de Spanjaarden en Frederik Hendrik de stedendwinger, werd door die laatste aan het begin van de 18e eeuw besloten om de verdedigingslinie uit te breiden. Ook de nieuwe dreiging van zowel Oostenrijk als Pruisen deden hem hiertoe besluiten. In 1725 werd daarom begonnen met de uitbreiding van de vestingwerken.

Rondom de stad werden, met de klok mee, de forten Ginkel, Beerendonck en Keulen aangelegd. Aan de overzijde van de Maas was in de 17e eeuw al Fort Sint-Michiel aangelegd. Daarnaast werden nog vele andere verbeteringen doorgevoerd, zoals de Enveloppe Van der Duyn, enveloppe Reede en de bastions Reede, Le Roy en Roermond. Vreemd genoeg werd, volgens een kaart uit 1842 het bastion bij de Roermondsepoort het Nieuw Bastion genoemd en kreeg het aan de zuidwestpunt gelegen bastion de naam Bastion Roermond.

De vestingwerken hadden tegen het midden van de 18e eeuw een volledige metamorfose ondergaan. Venlo was, in de woorden van de Amsterdamse geschiedschrijver Jan Wagenaar, eene sterke Stad geworden.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.