Het Nieuwerf is een verdwenen boerderij in het Belfeldse Geloo.

In 1574 wordt het Neien Erven genoemd in een oorkonde, in 1588 wordt het gebied als Nie Erff aangeduid. Op 31 mei 1602 vindt verkoop plaats van de boerderij an gen Lhoe, waarbij de erfgenamen van de dan gestorven eigenaar afzien van hun erfrechten. In 1604 verkoopt de eigenaar van dat moment twee morgen land in gen Neij Erff. Rond 1610 verkoopt wederom de nieuwe eigenaar huis en hof in gen Neije Erven an gen Loe.

In 1713 worden door broer en zus Van Afferden twee goederen, genaamd de Crouwel en Cockersen Hoven verborgd aan hun broer’s schoonzoon, waarbij deze op zijn beurt zijn drie bouwhoven de Wickelhoff, de Hoff in gen Sant en de Hof de Nieuwe Erven als tegenborg. In 1740 wordt de boerderij wederom vermeld, dit keer in een akte van huwelijksvoorwaarden, als Nieuwe Erve. Uit 1745 stamt een verklaring van verkoop over de landerijen in het Sant en de Nieuw Erff, met een oppervlakte van 16 morgen. In 1824 verklaart de veldwachter van Belfeld dat hij drie sujetten het gebied Nieuwerf in het gemeente Meerlebroek heeft zien verwoesten, doordat zij in de groes struiken aan het kappen waren en karrensporen in het gebied achterlieten; daarbij verklaart de veldwachter onheus bejegend te worden.

Wanneer de boerderij is verdwenen, is vooralsnog niet bekend.

Status: verdwenen

Geef een reactie