De Noorderbrug is een van de drie wegbruggen in de gemeente Venlo, als oeververbinding van de A67 tussen Venlo-Noord/Velden en de Trade Ports. De andere twee bruggen zijn de Maasbrug (ook wel stadsbrug genoemd) en de Zuiderbrug.

De brug heeft een overspanning van 405 meter, met 2×2 rijstroken en vluchtstroken. De uiterwaarden van de brug liggen voornamelijk op de oostoever van de Maas. Ten westen van de brug bevindt zich een verbinding met de A73 via het knooppunt Zaarderheiken. De brug is als onderdeel van de A67 een belangrijke verbinding tussen Eindhoven en Duisburg.

Tot de jaren zeventig ging al het doorgaand verkeer in Venlo via de Maasbrug, dwars door het centrum van de stad. Vanaf 1963 is de A67 vanuit Eindhoven in oostelijke richting in fases aangelegd. In 1969 werd de regio Venlo bereikt en op 17 oktober 1970 werd het tracé tussen Helden en Venlo geopend.

In 1990 maakten dagelijks circa 40.000 voertuigen gebruik van de Noorderbrug. In 2001 was dit aantal gestegen naar circa 58.000 bewegingen. In 2006 groeide dit aantal nog verder naar 65.000 vanwege de sterke economische groei rond Venlo. In 2010 maakten dagelijks 71.500 voertuigen gebruik van de brug. Verwacht wordt, dat de brug in de komende jaren de maximum capaciteit zal bereiken als deze groei doorzet. Zeker vanwege de verbinding met de A73 op knooppunt Zaarderheiken is dit een reële prognose.

Bron: Wegenwiki

Geef een reactie