Nu aan het laden
×

Openluchttheater De Doolhof

Openluchttheater De Doolhof

Het Openluchttheater De Doolhof is een theater vrijwel in het centrum van Tegelen. Het openluchttheater is ontstaan in een laat negentiende-eeuwse bidtuin.

Ligging en functie

Centraal in het park ligt de speelruimte met een terrasachtige structuur, niveauverschillen en talrijke verbindingen via trappen, poorten en paden. Samen met de centrale tempel geflankeerd door twee paleizen is het geheel ruim 70 jaar geleden ontworpen als vast decor voor de Passiespelen Tegelen. Deze spelen, thans om de vijf jaar opgevoerd, trekken nog steeds grote aantallen bezoekers, in 2000 bijvoorbeeld ruim 60.000.

Inmiddels vinden er ook andere culturele evenementen plaats, zoals sinds 1984 het jaarlijkse Bluesrock Festival in september.

Geschiedenis

“De Doolhof” is ontstaan op de gronden van de oude hoeve Haandertshof. Deze hoeve, reeds genoemd in 1326, werd in 1887 verkocht aan de Congregatie van Goddelijke Woord (SVD). Deze missie-orde, gesticht in 1875, hernoemde de hoeve tot Sint Annashof en gebruikten haar met name voor veeteelt. In 1919 verkochten zij de hoeve weer, die in 1923 in handen kwam van de familie Hanssen.

Aan de zuidzijde van het Sint Annahof werd een voor de veeteelt minder geschikt stuk land veranderd in een park. Dit driehoekige park moest gaan dienen als rustpunt en meditatiegebied voor de leden van de orde die hier werkzaam waren. Het ontwerp van de tuin is van pater Gerard Rademan (1851-1904), die opgeleid was tot tuinman voor hij tot de orde toetrad. Hij ontwierp een speels park met geometrische vormen. Vanuit de westelijke punt vertrekken drie paden die elk in een cirkel of een ovaal eindigen. Het meest zuidelijke pad kwam uit bij de naamgever van het park: een doolhof. In de cirkel aan het einde van het middelste pad werd een drassige plek omgevormd tot vijver.

De Doolhof als openluchttheater

In 1926 namen Jean Leenders en Mathieu Cornet het initiatief voor een openluchtspel in Tegelen. De toenmalige eigenaar van Sint Annahof, J. Hanssen, stelde daarvoor het park ter beschikking. In 1927 werd daarom het Sint Franciscusspel van pater Justinus Jansen opgevoerd in “De Doolhof”. Dit was het begin van haar carrière als openluchttheater voor het park.

De leden van het “Comité Openluchtspelen” bouwden een bakstenen “stadspoort van Assisië” als decor in het park. De opvoering van het openluchtspel bleek een gouden greep. In de beginjaren voerde het “Comité Openluchtspelen” elke jaar een drama op. Na 1931 werden alleen nog passiespelen opgevoerd. In 1934 werd het “Comité Openluchtspelen” omgezet in de “Stichting Passiespelen” zodat zij het park aan konden kopen.

In 1937 werd het theater grondig vernieuwd naar een ontwerp van tuinarchitect J. Bergmans uit Oisterwijk. Het kreeg nu ruimte voor 4000 zitplaatsen en een nieuw speelvlak. Dit kwam te bestaan uit twee delen op verschillende niveaus. Eén deel van het speelvlak lag op gelijke hoogte met het bakstenen decor terwijl het andere deel ter hoogte van de vijver kwam te liggen. Het hoogteverschil werd overbrugd door een klassiek vormgegeven keermuur, die prima in het algemene decor bleek te passen. De niveaus werden verbonden met gebogen trappen. Beplanting van loofbomen en coniferen als achtergrond alsmede heesters en klimplanten voor de lagere delen, rondde het geheel af. De vijver diende niet alleen als scheiding tussen toneel en publiek, maar ook als versterker van het geluid. Geluidsinstallaties bestonden op dat moment nog niet.

In 1949 werd het park aan de noordzijde uitgebreid. Opnieuw leverde Bergmans een ontwerp voor de uitbreiding. Zijn ontwerp werd slechts op hoofdlijnen uitgevoerd. Wel werd de verhouding tussen toneel en park meer in evenwicht gebracht. In 1950 maakte dit nieuwe theater haar debuut.

In 1967 verrees een overkapte tribune in “De Doolhof”. Helaas vertilde de organisatie zich aan de kosten van het project. Teruglopende bezoekersaantallen zorgden voor grote financiële problemen en ook de verkoop van haar kantoor in Tegelen bood geen soelaas. De, inmiddels opgeheven, gemeente Tegelen nam daarom het eigendom van het theater over.

Bluesrock Festival

Elk jaar (sinds 1984) vindt hier op de eerste zaterdag van september ook het drukbezochte Bluesrock Festival plaats. Grote namen als Gary Moore, Rory Gallagher (verschillende malen), Ten Years After en Johnny Winter hebben er opgetreden. Ook is er altijd plaats voor Nederlandse bands.

Toekomst

Intussen heeft Venlo, waar Tegelen nu deel van uitmaakt, een studie gelast naar de mogelijkheden om het theaterpark meer een open karakter te geven door bijvoorbeeld wandelpaden aan te leggen. Ook wil men het park meer overzichtelijk maken door het groen te fatsoeneren. Zo creëert men een meer multifunctioneel park. Het park moet in de eerste plaats echter de theaterfunctie behouden.

You cannot copy content of this page