De Ottenmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Rosariumbuurt.

Kaart van Venlo uit 1652 van Joan Blaeu, met geheel links de Ottenmolen

De precieze locatie is af te lezen op een kaart van Joan Blaeu uit 1652. De molen lag aan de buitenzijde van de vestingwerken, even ten oosten van de Helpoort. Venlo had in die tijd twee grachten rond de vestingwerken aangelegd. De Ottenmolen lag op de buitenste oever van de binnengracht.

Vermoedelijk dateert de molen uit de 16e of 17e eeuw. De molen werd aangedreven door het water uit de Helbeek. De molen zorgde voor waterafvoer aan de noordzijde van de vesting naar de Maas. Onbekend is of de molen een additionele functie had.

Waar de naam Otten vandaan komt is niet geheel duidelijk, maar de molen staat waarschijnlijk wel in verband met de latere familienaam Ottenheym (huis van Otten) naar wie een tweetal monumentale panden in de binnenstad zijn vernoemd. Ook komt de familienaam Otten in 1706 voor in Tegelen en verandert op dat moment ineens in Ottenheim of Ottenheym. Ook bestaat de mogelijkheid dat de naam afkomstig is van het Duitse plaatsje Ottenheim in de kreis Euskirchen, maar een direct verband is niet aangetoond.

Tegenwoordig ligt op de plek waar deze molen heeft gelegen de zuidrand van het Nolenspark, in de volksmond Klein Park genoemd.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo, genwiki.nl)

Geef een reactie