In 1974 is deze overweg aan de kazernestraat vervangen door een tunnel die er vandaag de dag nog ligt.

Overweg Kazernestraat Bron: Facebook