Een papenmuts of bonnet de prêtre of papenkop is een buitenwerk dat in de vestingbouw werd toegepast in de vorm van een dubbele tenaille. Kenmerkend zijn de lange uit elkaar lopende flanken. Een papenmuts moet niet worden verward met een Zwaluwstaart, waarvan de flanken in tegenovergestelde richting naar elkaar toe lopen.

afb.76kl

Zwaluwstaart (boven) en papenmuts (onder)

(Bronnen: Stichting Menno van Coehoorn/Wikipedia)

Geef een reactie