Nu aan het laden
×

Petrus- en Pauluskerk

Petrus- en Pauluskerk

De Petrus- en Pauluskerk is een kruisbasiliek in het dorp Arcen. Er bestond al een Petrus- en Pauluskerk in de 16e eeuw, maar de huidige kerk stamt uit 1958. De kerk is gebouwd op een natuurlijke heuvel in de dorpskern.

Geschiedenis van de kerk
De eerste kerk werd gebouwd bovenop een tweeëneenhalve meter hoge heuvel, en bestond uit een rechthoekige zaal met aangebouwd priesterkoor en een westtoren. Aan het einde van de 15e eeuw werd het priesterkoor vervangen door een polygonaal koor tegen de zaalkerk. Begin 16e eeuw werd de zaalkerk vervangen door een driebeukige kruiskerk. De romaanse toren werd in de toenmalige kerk ingebouwd.

In 1893 werd de kerk door Caspar Franssen gerestaureerd. De oude toren werd gesloopt en de eerste travee werd ingericht als tweede travee. Tegen de westgevel werd een neogotische klokkentoren gebouwd.

 

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het dorp veelvuldig gebombardeerd. Ook de kerk leed daarbij veel schade; de torenspits en het schip stortten in. Daarom deed direct na de oorlog een schoolgebouw enige tijd dienst als noodkerk.

In 1954 waren de plannen voor nieuwbouw, naar ontwerp van architect H.W. Valk, gereed. Met de bouw werd pas in 1958 begonnen, in 1959 was zij voltooid. De kerk heeft, zoals de meeste van Valk’s kerken, een christocentrische opzet. Het basilicale schip heeft een brede middenbeuk en smalle zijbeuken. Het transept is eveneens breed uitgevoerd. De kruising, dat dienst doet als priesterkoor wordt bekroond door een ruime vierkante vieringtoren en afgesloten door een abside met kooromgang. De kerk heeft een centraal bankenplan, naar voorbeeld van kerken in Sevenum en Herten, beide eveneens ontworpen door Valk. Aan de op het zuiden gerichte voorkant heeft de kerk een dubbeltorenfront met portaal. De torens zijn van ongelijke hoogte.

Monumentale elementen
In het plantsoen ten westen van de kerk is een betonnen constructie geplaatst met daarin de antieke Mariaklok. De kerk is een rijksmonument vanwege de klok, een priesterzerk en een houten beeld.

 

De kerk in 2010

Status: Rijksmonument

You cannot copy content of this page