Een polygoon is een veelhoekige meetkundige figuur, vaak toegepast als basisvorm in de vestingbouw. De buitenpolygoon verbindt de saillanten van bastions. De binnenpolygoon is de lijn die de snijpunten van de denkbeeldig verlengde courtines met elkaar verbindt.
afb.01kl

Geef een reactie