Een positiefort is een gedetacheerd fort, gekenmerkt door sterke bewapening en een grote mate van stormvrijheid; hier te lande doorgaans gelegen in niet-inundeerbaar terrein.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie