‘t Laorbrook (Nederlands: Laarbroek) is een buurtschap in Hout-Blerick. De naam is in feite een combinatie van twee geografische toponiemen: Laar en Broek, en betekent letterlijk bos in moerassig land. Gezien de omgeving van de buurtschap kan men dit ook letterlijk nemen, want in een ver verleden was dit gebiedLees verder