Een agger is een aanvalswerk in de vorm van een dam, aangelegd nabij een vestingmuur, welke gaandeweg werd opgehoogd om een stormaanval op de muur mogelijk te maken. Agger en stormtoren (uit: “Histoire d’une forteresse” van Viollet-Le-Duc) (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder