Het Akkermansgilde is oorspronkelijk een vereniging van landbouwers (akkermannen) in Venlo. Het gilde bestond al in de vijftiende eeuw, maar werd pas in 1595 door de magistraat van de stad als rechtspersoon erkend. Deze erkenning betekende dat de leden van het Huislieden- of Akkermansgilde over bepaalde privileges konden beschikken. OmdatLees verder