Bandeliersluiting

Een bandeliersluiting,gordelsluiting bestond meestal uit drie onderdelen, twee beslagplaatjes met aan het einde een haak, welke aan de riem werden bevestigd. En een middenstuk met drie ogen, waarvan het derde oog vrij bleef om iets anders aan te bevestigen, zoals bijvoorbeeld een mes of beurs. Ze komen  vanaf de lateLees verder

Een bantuin was tot in de Nieuwe Tijd een tot de gemeente behorend stuk platteland buiten de vesting. Er golden dezelfde wetten als binnen de stadsmuren, vandaar dat er ook wordt gesproken over stedelijk rechtsgebied buiten de vesting. In de bantuin werd veelal op gemengde bedrijven akkerbouw en veeteelt bedreven.Lees verder