Het Beatrixpark is een park in de landelijke woonwijk Hagerhof, die is gelegen tussen het oude stadscentrum en Tegelen. Tot laat in de negentiende eeuw was dit de zuidelijke bantuin van Venlo. Toen werden de eerste woningen in dit gedeelte van de huidige stad gebouwd. Op de plek waar nuLees verder

Een bedekte weg is een doorlopende, door een aardlichaam gedekte weg rond de buitengracht van een vesting; bestemd voor het verzamelen van troepen voor een uitval, of als verdedigende opstelling. Het wordt veelal ook toegepast bij een enveloppe. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een bedevaart of pelgrimage is een reis naar een bedevaartsoord die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie. Het kan zijn dat de plaats verbonden is met de stichter of een heilige van een religie, of op een andere manier een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van een religie.Lees verder

De Beekerhof is een boerderij in Velden in de wijk Schandelo en is enkele eeuwen oud. Het precieze bouwjaar is echter niet geheel duidelijk. Net als de meeste boerenbedrijven in deze wijk, is de boerderij een veehouderij. De boerderij is vernoemd naar een voorgaande pachter met de achternaam Beeker. MogelijkLees verder

De Beekshof was een boerderij in het dorp Boekend. In een archiefstuk uit 1768 wordt de boerderij Aen Beecks genoemd. Vermoedelijk is de naam afkomstig van een beek die vroeger door het landschap stroomde. In de jaren 20 van de 20e eeuw is op het erf een nieuwe woning gebouwd.Lees verder

Een beer is een gemetselde dam in een vestinggracht; ter bemoeilijking van de overgang aan de bovenzijde in de vorm van een ezelsrug en voorzien van een monnik; zie ook roeving Opmerking. Een beer kan de volgende functies hebben: 1. scheiding respectievelijk regulering van de waterstand in een gracht, eventueelLees verder

Het begevingsrecht is het recht van een collator om een ambtsdrager te benoemen. Het werd voornamelijk gebruikt in de Middeleeuwen in religieuze milieus, bijvoorbeeld bij het vergeven van een predikantsplaats, maar is nog steeds in gebruik bij geestelijke ambten. Bron: Betekenis-Definitie.nlLees verder