Een bedekte weg is een doorlopende, door een aardlichaam gedekte weg rond de buitengracht van een vesting; bestemd voor het verzamelen van troepen voor een uitval, of als verdedigende opstelling. Het wordt veelal ook toegepast bij een enveloppe. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Een bedevaart of pelgrimage is een reis naar een bedevaartsoord die een bijzondere betekenis heeft binnen een religie. Het kan zijn dat de plaats verbonden is met de stichter of een heilige van een religie, of op een andere manier een belangrijke plaats inneemt in de geschiedenis van een religie.Lees verder