Het begevingsrecht is het recht van een collator om een ambtsdrager te benoemen. Het werd voornamelijk gebruikt in de Middeleeuwen in religieuze milieus, bijvoorbeeld bij het vergeven van een predikantsplaats, maar is nog steeds in gebruik bij geestelijke ambten. Bron: Betekenis-Definitie.nlLees verder

Begijnen waren alleenstaande vrouwen die rond het einde van de elfde, begin twaalfde eeuw in heel West-Europa opkwamen. Onder invloed van een combinatie van economische, sociale, religieuze en politieke factoren pionierden zij op twee vlakken: zij zetten een nieuwe levensstijl neer en zijn de uitvindsters van een nieuw literair genre;Lees verder