De term bezettingstroepen is een 19e eeuwse aanduiding voor troepen bestemd voor de verdediging van permanente verdedigingswerken. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder