Bolenberg is een wijk in Belfeld. De naam is waarschijnlijk afkomstig van een voormalig landgoed, Aen den Bollenbergh genaamd, dat vermoedelijk in de 17e eeuw werd gebouwd. In 1726 werd dit landgoed middels een gerechtelijke overdracht door een familie Janssen te koop aangeboden, om de mater familias te kunnen onderhouden.Lees verder

De Bolwaterstraat is een straat in de binnenstadswijk Q4. Naamgeving De straat is vernoemd naar een historische stadsfiguur, die volgens de overlevering tijdens het Beleg van Venlo (1511) een op de stadswallen klom om mee te vechten met de in de stad gelegerde soldaten. De naam van deze vrouw wasLees verder

Bolwerk kan de volgende betekenissen hebben: 1. vroeger een veelal rond verdedigingswerk voor of buiten een stadsmuur of -omwalling 2. later gebruikt als synoniem voor bastion 3. ook in het algemeen wel gebruikt voor een belangrijk, niet nader gedefinieerd verdedigingswerk bolwerk (betekenis 1), gelegen voor een muurtoren (Bron: Stichting MennoLees verder