Een commandement is een zodanige hoogte van een positie dat van daaraf de voorgelegen werken of terreingedeelten kunnen worden beheerst. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Con Amore is een Protestants Christelijk Zangkoor. Con Amore kwam voort uit het koor Soli Deo Gloria dat in 1921 werd opgericht. Op 5 januari 1955 veranderde de naam. De eerste dirigent van het nieuwe koor was P. Hayemayae. Con Amore luisterde vanaf 1955 de kerkdiensten op in de gereformeerdeLees verder