Een défilé is een smalle doorgang in het terrein, welke bij een verplaatsing van troepen of bij een aanval noodzaakt tot versmalling van de marsformatie of frontbreedte. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder