De Eburonen waren een volksstam waarvan het grootste deel ten tijde van Caesar woonde “tussen Maas en Rijn”,in gedeelten van het huidige Nederland en België (de Kempen, Luik (provincie), beide Limburgen) en Duitsland (Roer, zijrivier van de Maas). In het westen grensde hun gebied aan dat van de Menapiërs, dieLees verder

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende stijlen of stromingen. Door de bloei van de wetenschap en de kunstgeschiedenis ontstond er een stimulans om oude stijlen te doen herleven, wat resulteerde in historiserende vormgeving. Zo ontstonden verscheidene neostijlen, zoals: Neogotiek Neoromaans Neoclassicisme Neorenaissance  Lees verder

De Edelmanstoren was een van de vijfentwintig verdedigingstorens in de vestingwerken van Venlo. De herkomst van de naam heeft vermoedelijk te maken met een logement dat zich in de directe nabijheid van de toren bevond. Daar verbleven de edelen die in het gevolg van onder andere de hertog van Gelre, enLees verder

Een eg(ge) is een versperring tegen ruiterij, bestaande uit het zo genoemde landbouwwerktuig of een dergelijke constructie van balken en planken en voorzien van scherp gepunte pinnen. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Egypte is een buurtschap nabij Jammerdal gelegen, maar valt formeel onder Tegelen. Egypte ligt op de Jammerdaalse Heide. De buurtschap is ontstaan bij een driesprong in het buitengebied van Tegelen aan de rand met het buitengebied van Venlo-Zuid. Aan de driesprong liggen nog een paar huisjes die waarschijnlijk nog uitLees verder

Het schippersgilde had een behoorlijke lijst met eisen, voordat iemand lid kon worden. Zoals we zagen hadden in Venlo zo’n 35-50 maasschippers zich verzameld in de “Broderschap van den Heilighen Cruys”. Het gilde diende beschermd te worden, dus moest men voldoen aan strenge voorwaarden. Aanneming als lid kan alleen als deLees verder