In de vroege middeleeuwen behoorde Arcen toe aan het Territorium Straelen en het werd in 1064 door gravin Irmentrudis geschonken aan de Abdij van Siegburg, waarbij het uiteindelijk werd bestuurd door een landvoogd. Rond 1275 werd dit Arnold van Straelen. Omdat hij geen zonen had, werd het voogdijschap vererfd aanLees verder

De geschiedenis van Belfeld is al behoorlijk oud.  Het dorp is echter pas sinds een paar eeuwen permanent bewoond. Algemene geschiedenis Oudheid en Romeinse tijd Archeologische vondsten duiden erop, dat het tegenwoordige Belfeld al was bewoond in 100.000 jaar voor Christus of nog eerder. Deze vondsten bevatten onder andere vuistbijlen,Lees verder

In 2003 werd voor de komst van de hoogwatergeul archeologisch onderzoek verricht, waaruit bleek dat de oudste sporen van nederzettingen in dit gebied vlak langs de Maas hun oorsprong gehad moeten hebben in de IJzertijd (800 voor Christus tot aan de Romeinse tijd). Het dorp Lomm zelf dateert echter uitLees verder

Al tijdens de steentijd gebruikten de bewoners van Midden-Limburg de klei in de ondergrond bij Tegelen om aardewerk te maken en toen de Romeinen zich er vanaf het begin van de jaartelling vestigden, ontstond in Tegelen een bloeiende keramische industrie. In de middeleeuwen was Tegelen een Heerlijkheid, die door deLees verder

De geschiedenis van Venlo gaat terug tot in de Oudheid. Al ver voordat de Romeinen deze regio aan hun macht onderwierpen, leefden er al Germaanse, en zelfs Keltische stammen in dit gebied. Rivierenkaart omgeving Venlo circa 1850 met de vestingwerken Oudste geschiedenis Prehistorie en Oudheid De eerste bewoners, althans vanLees verder

Geschut is een verzamelnaam voor vuurmonden, samengesteld uit schietbuis, onderstel (affuit) en richtmiddelen. Opmerking. Geschut gebruikt in de vestingoorlog kan (o.a.) worden onderscheiden naar – gebruiksdoel, te weten: belegeringsgeschut, flankgeschut, kustgeschut, positiegeschut, remisegeschut, reversgeschut, veldgeschut en vestinggeschut – ballistische karakteristiek, te weten: vlakbaangeschut (kanonnen) en krombaan- of worpgeschut (houwitsers enLees verder