Een glacis is een flauw aflopend talud, gelegen buiten de contrescarp van een vestingwerk, dat vanaf de wal of de gedekte weg met vuur kan worden bestreken. Opmerking. Wanneer het talud niet zuiver recht, doch vanaf een zeker punt steil benedenwaarts afloopt, spreekt men van een gebroken glacis of glacisLees verder

Glas

Glas is een hard, doorzichtig materiaal, bereidt uit gesmolten zand, kalk en soda. Dit zijn de hoofdbestanddelen van glas. Daarbij komen nog dolomiet, aluinaarde en andere grondstoffen die nodig zijn om het uiteindelijke glas te kunnen produceren. In de grondstof zand zitten sporen van ijzeroxide (Fe2O3).Lees verder

Glenn Corneille (Venlo, 13 juli 1970 – Baarn, 23 augustus 2005) was een Nederlands pianist. Corneille was vooral bekend als mede-presentator van het muziekprogramma De Notenclub als pianist van het Nederlandse team. Corneille werd geboren in Venlo. In 1995 studeerde hij summa cum laude af op het conservatorium in MaastrichtLees verder

Een glinting is een omheining of afrastering van latwerk of stalen spijlen. Het werd in verdedigingswerken toegepast als hindernis. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder