Een glinting is een omheining of afrastering van latwerk of stalen spijlen. Het werd in verdedigingswerken toegepast als hindernis. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder