Hoeve A(a)ngenend was een boerderij aan de rand van de kern Tegelen. Veel is over de hoeve niet bekend. In ieder geval bestond het boerenbedrijf in de 17e eeuw, maar wanneer de hoeve precies is gebouwd, is niet duidelijk. De hoeve werd toen nog als Aen gen End aangeduid, watLees verder

Hoeve Angendijk was een boerderij aan de rand van de kern Tegelen. Veel is over de hoeve niet bekend. In ieder geval bestond het boerenbedrijf in de 17e eeuw, maar wanneer de hoeve precies is gebouwd, is niet duidelijk. De hoeve werd toen nog als Aen gen Dijk aangeduid, watLees verder

Hoeve Bakenbosch was een boerderij in Tegelen. Veel is over de hoeve niet bekend. In ieder geval bestond het boerenbedrijf volgens akten al in de 17e eeuw, maar wanneer de hoeve precies is gebouwd, is niet duidelijk. De hoeve bevond zich aan de oostzijde van de huidige kern. Wanneer deLees verder

Hoeve Beerendonck was een boerderij aan de rand van de Venlose vesting. Veel is over de hoeve niet bewaard gebleven, maar vermoedelijk moet hij aan de noordoostpunt van de stad hebben gelegen. Hoewel ook het jaartal van bouwen niet is overgeleverd, kan men aannemen dat de boerderij in ieder gevalLees verder

De Hoeve De Mooy was een boerderij in het buitengebied van de wijk ‘t Ven. Over de boerderij is nog nauwelijks iets terug te vinden, noch in oude akten, noch ter plaatse. Waar de hoeve vermoedelijk heeft gestaan, ligt tegenwoordig een tuincentrum. Vermoedelijk is de naam afkomstig van een familieLees verder

Hoeve Frankena is een voormalige boerderij in de kern van Blerick.   De hoeve was genoemd naar de uit Friesland afkomstige veehandelaar Meindert Frankena, die de boerderij in 1917 kocht. De boerderij werd in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd.   In het najaar van 1965 werd deLees verder

Algemeen Monumentnummer : 37154 Monumentnaam : Hoeve Genraai Status : Beschermd Complexnummer : Aanwijzingsbesluit : Inschrijving register : 20-04-1971 Kadaster deel/nr : 2060/76 Int. Kenteken : N Locatie Provincie : Limburg Gemeente : Venlo Woonplaats : Venlo Adres :  Genrayweg 45 & 49 Situering : Onbekend X-Y coörd : 211712-377188 HoeveLees verder