Een horde is een plat vlechtwerk van takken of dergelijke, ter bekleding van een talud. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder