Een ijsversperring is een in een bevroren inundatie of waterloop aangebrachte hindernis, bestaande uit een opengehakte sleuf en verticaal opgezette ijsschotsen. Deze tactiek werkt uiteraard alleen in de winter als het stevig vriest.   (Bron:Stichting Menno van Coehoorn)Lees verder

Onder immaterieel erfgoed verstaat men het onstoffelijk levend actief erfgoed van een groep mensen of een volk. Daaronder vallen de sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, (taal)uitdrukkingen of (volks)muziek. In de Gemeente Venlo zijn een heleboel sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, (taal)uitdrukkingen of (volks)muziek die hieronder vallen. Hieronder een opsomming vanLees verder

In de Baesdonk is een boerderij in Boekend, niet ver verwijderd van de A73 en ten zuiden van de Boelderbeek. Aangenomen dat het suffix -donk de betekenis heeft van een uit dekzand bestaande verhoging of heuvel, kan worden vastgesteld dat de boerderij hoger lag dan het omliggende gebied. De prefixLees verder

In het Zand is een verdwenen landgoed in Geloo. Rond 1610 doet Welken Emontz afstand van haar vruchtgebruiksrechten op het goed In gen Sande aan gen Loe. Haar kinderen droegen het goed vervolgens over aan hun halfbroer Johan Ehemontz. Ongeveer gelijktijdig droeg Lenartgen Brel zijn derde deel van het goedLees verder

De Geschiedenis kunnen we op verschillende manieren benaderen… Het meest voor de hand liggend is natuurlijk vasthouden aan de 10 tijdvakken die men op de middelbare school ook hanteert, maar je kunt natuurlijk ook kijken per stadsdeel, eeuw of zelfs jaartal. Kijken naar bijzondere gebeurtenissen of personen die een belangrijke rolLees verder