Een jaagpad, trekpad of lijnpad is een pad langs een kanaal of rivier dat werd gebruikt om schepen vooruit te trekken. Dit voorttrekken werd jagen genoemd en geschiedde bij ongunstige wind en tegenstroom. Gewoonlijk werd gejaagd door een paard met begeleider (lijndrijver of jagertje), maar soms gebeurde het ook metLees verder

Jacobus Johannes (Jac) Naus (Egchel, 31 december 1913 – Bergen-Belsen, 15 april 1945) was een Nederlands kapelaan en verzetsstrijder. Na zijn priesterwijding op 2 april 1938 kreeg hij een aanstelling als leraar aan het Bisschoppelijk College te Weert. Daar bleef hij slechts één jaar, want op 6 augustus 1939 volgdeLees verder

Jacob (Jacques) Wiener (Hoerstgen bij Kamp-Lintfort, 27 februari 1815 – Brussel, 3 november 1899) was een graveur van munten, medailles en postzegels. Hij was vanaf 1839 werkzaam in Brussel. Jacob stamt uit een Joodse familie, die pas in 1808 de achternaam Wiener aangenomen heeft. Hij is de oudste van 10Lees verder

Jacq Grubben uit Blerick als de ontwerper van de gedeeltelijk verdwenen vroegere Venlose Veiling aan de Roodestraat 5-9, van de Deutsche Schule, vanwege zijn uitgebreide activiteiten te Blerick (samen met A.Holten) en vanwege zijn aandeel in de bebouwing van het voormalige militaire terrein. Bron: PDF bestand ‘Gemeente Venlo‘, jaartal onbekendLees verder

Jacobus Lambertus (Jacq) Grubben (Blerick, 21 december 1884 – aldaar, 9 februari 1964) was een Nederlands architect. Levensloop Grubben was een boerenzoon, maar wilde niet op de boerderij van zijn ouders werken. Nadat hij als timmerman bij een famielid had gewerkt die aannemer was, verliet hij zijn geboortedorp in 1903Lees verder

Jacques Ewalds (Venlo, 28 februari 1940) is een voormalig Nederlands volleybalinternational. Hij nam eenmaal deel aan de Olympische Spelen en won bij die gelegenheid geen medaille. Jacques Ewalds behoorde tot het eerste Nederlandse volleybalteam dat afgevaardigd werd naar de Olympische Spelen. In 1964 werd in Tokio judo en volleybal geïntroduceerdLees verder

Jacques Graus (Belfeld, 15 april 1946) is een Nederlands schrijver en dichter. Een maand na zijn geboorte verhuisde hij naar Roermond. In Roermond bezocht hij, net als zijn broer Huub Graus, de lagere school, de MULO en de Bisschoppelijke Kweekschool. In Sittard en Tilburg behaalde hij vervolgens MO-A en MO-BLees verder