Een jaagpad, trekpad of lijnpad is een pad langs een kanaal of rivier dat werd gebruikt om schepen vooruit te trekken. Dit voorttrekken werd jagen genoemd en geschiedde bij ongunstige wind en tegenstroom. Gewoonlijk werd gejaagd door een paard met begeleider (lijndrijver of jagertje), maar soms gebeurde het ook metLees verder