Deze kaart geeft de situatie aan na de vrede van Utrecht. Spanje verloor hierbij de Zuidelijke Nederlanden; deze werden grotendeels Oostenrijks (Opper-Gelre werd verdeeld in een Oostenrijks deel, een Staats deel, een Pruisisch deel en een Guliks deel).Lees verder

Een kade of kaai is een beschoeide of gemetselde oeverstrook. Oeverstroken worden meestal wal genoemd. Kenmerkend voor een kade is dat in extra faciliteiten voor het aanleggen van schepen is voorzien, zoals een verhard loopoppervlak (hout, steen, beton) boven op de wal, en bolders om schepen af te meren.Lees verder

Vastelaovesvereiniging De Kaetelaers is een Nederlandse carnavalsvereniging uit Steyl, opgericht in 1952. Vlag en embleem van de Kaetelaers Tijdens de Tweede Wereldoorlog in de winter van 1944-1945 lag Tegelen en Steyl in het frontgebied. Op de tweede kerstdag van 1944 werd door de pastoor van de hoofdparochie (St. Martinus) inLees verder

Met kaliber wordt de inwendige diameter van de schietbuis (loop) van een vuurwapen aangeduid. (Bron: Stichting Menno van Coehoorn)  Lees verder

Kamerkoor Cabaletta is een gemengd kamerkoor in Venlo. Het koor werd op 5 september 1989 opgericht door Jan Hornix, Ietske Titulaer en Elly Verwijk. Het koor brengt a-capella werken en werken met instrumentale begeleiding, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan koorwerken die in de regio doorgaans minder vaakLees verder